اگر تا قبل از تاسیس جامعه دهیاران گذری به روستاها داشتید حتما با اولین ورود تان بعد از چند سال متوجه تغیراتی در چهر روستاها خواهید شد که مانند گذشته چهر روستا ها همان کوچه خیابانهای گلی و یا نامنظم نیستند بلکه چهره ای تلفیقی از زیبایی شهر و سادگی روستا و کوچه خیابانهای منظمی را خواهید دید که جوانانی از جنس روستا و روستا زاده با تقبل امر مسئولیت در روستاها باهمکاری اهالی و شوراها برای آبادانی روستاها کمر همت بسته اند و هر لحظه بدون انتظار و ادعایی در فکر پیشبرد اهداف ابادانی و خدمت گذاری به اهالی است .دهیاری ها کوچکترین عضو از بدنه تشکیلاتی دولت اما با بیشترین ظرفیت ها جوابگویی انتظارات اهالی و قویترین پل ارتباطی میان اهالی و مسئولین و دولت هستند .در همین راستا خوشبختانه دهیاران بخش صومای یرادوست نیز توانسته اند همسو با قوانین و مقرات تعریف شده و در چهارچوب قوانین در امر سازندگی روستاها با توجه به مقدار سرانه های اختصاص یافته به روستا اقدامات ارزنده ای را به اهالی ارائه نمایند .

خدماتی را که دهیاران بخش صومای برادوست در روستا ها توانسته اند به نحو احسن باهمکاری شوراهای اسلامی و اهالی  انجام دهند عبارتند از :

 • مسیر گشایی و خاکبرداری معابر
 • جدول گذاری و نقشه کشی و هم چنین تنظیم نقشه های منظم از معابر روستا
 • جابجایی تاسیسات از جمله تیرهای برق ،تاسیسات مخابراتی ،تاسیسات آب
 • اقدام به شن ریزی و آسفالت ریزی سطح خیابانها و معابر
 • اقدام به ساخت دیوارهای ساحلی
 • اقدام به ساخت کانالهلی انتقال اب
 • ساخت و راه اندازی بوستانهای کودک
 • نامگذاری معابر
 • مرتب سازی پیاده رو ها و سنگ فرش نمودن پیاده روها
 • اقدام به ساخت پلهای داخل معابر روستای برروی مسیلهای
 • راه اندازی سامانه های جمع اوری پسماند روستاها و نظارت بر بهداشت محیط روستاها
 • اقدام به ممیزی نمودن مراتع و تلاش در حفظ مراتع و منابع طبیعی
 • همکاری با ادارات در خصوص کمبودها و مشکلات اهالی و روستا
 • رسیدگی به مشکلات اهالی و روستا بدون هیچگونه کم وکاستی در حیط وظایف خود
 • پیگیری مکرر نیازهای اهالی و روستا از تمامی ارگانها

و …….بسیاری دیگر از موضوعات از تلاشهای دهیاران هستند که توانسته اند در کنار شوراها و دیگر مسئولان در امر خدمات دهی به اهالی روستاها انجام دهند .