‍ بازدید آقای نریمانی بخشدار محترم بخش صومای برادوست از پروژه های عمرانی
به گزارش خبرنگار صومای نیوز امروز سه شنبه آقای نریمانی در سطح منطقه از پروژه های عمرانی در حال اجرا درو روستاهای بدون شورا و دهیار که در آنها عملیات جدول گذاری و شن ریزی توسط پیمانکاران صورت میگیرد بازدید نمودند .

🔘در این بازدید آقای نریمانی ضمن عرض خسته نباشید به مسئول پروژه ها آقای مهندس آقای کارشناس بخشداری ، بر روند اجرایی و نحوه اجرای صحیح تاکید کردند ‌
🔘هم چنین در گفتگو با صومای نیوز آقای نریمانی گفتند .با توجه به اینکه هزینه های جهت اجرای پروژه های عمرانی و رسیدگی به بافت تخریبی کوچه و خیابانهای روستاهای بدون شورا و دهیار از محل اعتبارات فروش نفت به منطقه پرداخت شده انجام میگیرد .

آقای نریمانی افزودند که پس از اتمام پروژه این دوروستای اخیان و ربط در دیگر روستاها نیز مراحل اجرای پروژه های عمرانی اجرا خواهد شد .
🔘در این بازدید که از روند اجرای مراحل شن ریزی و جدول گذاری صورت گرفت سعی گردیده است تا با حداقل هزینه ها انجام پروژه به نحو احسن و با همکاری اهالی روستاها صورت پذیرد .نا گفته نماند که در این پروژه ها آقای مهندس آقایی نیز زحمات زیادی جهت رفاه اهالی و استاندارد سازی بافتهای روستا متحمل شده اند .
🔘در همین خصوص از طرف اهالی روستاهای ربط و اخیان و هم چنین گروه خبری صومای ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای نریمانی بخشدار محترم صومای برادوست ،از آقای مهندس آقایی نیز کمال تشکر را داریم .

#گروه_خبری_صومای_نیوز
@somaynews