آقای روحانی روز دوشنبه ۲۸ آبانماه در سفری یک روزه به استان آذربایجانغربی در میان اهالی خونگرم و مامان نواز استان حاضر شد و با استقبال پرشور اهالی این استان مواجه شد .

به گزارش خبرنگار صومای نیوز قبل از رسیدن آقای روحانی از جای جای استان آذربایجانغربی ،نماد رنگین کمان اقوام و برادری در ایران در ورزشگاه شهید چمران شهرستان خوی گرد کیلومترها خطر راه و مسافرت را حتی با خودروهای شخصی به جان خریده بودند و در این بار همه به همه دنیا بفهمانند که هیچ گونه فشار اقتصادی و حتی کمبودی نمی تواند از محبت بین مردم و دولت بکاهد و مانند دیگر حماسه هایشان پای دولت و انقلاب ایساده اند .

رئیس جمهور در این سفر طرحهای زیادی از جمله راه آن ،بیمارستان ،گمرک مرزی ،طرحهای گاز رسانی و غیره به بهر برداری رساندند که یکی از همین طرح ها ،پروژه فاز اول گاز رسانی بخش صومای برادوست بود که در فاز اول گاز رسانی با سیزده روستا و شهر مرزی سرو انجام شد که از این سیزده روستا پنج روستا از آنها بصورت کامل به اتمام رسیده اند و اهالی از نعمت گاز بهرمند هستند .