تجاوز نظامی و حمله همه جانبه رژیم اشغالگر ترکیه به کردستان سوریه موسوم به روژآوا وضعیت بغرنج و آبستن حوادث خاورمیانه را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.

http://somaynews.ir/?p=5127&preview=true

0
4

نبرد نابرابر!
تجاوز نظامی و حمله همه جانبه رژیم اشغالگر ترکیه به کردستان سوریه موسوم به روژآوا وضعیت بغرنج و آبستن حوادث خاورمیانه را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.


اردوغان رییس‌جمهور متجاوز و جنگ‌طلب با گشودن جبهه‌ای جدید علیه کردستان نشان داد که وی به هرگونه دستاورد کردها دیونه‌وار حمله خواهد کرد.
به ثمر نشستن تجربه‌ای نوین از یک سیستم دمکراتیک و مردم‌محور در امتداد مرزهای جنوبی که ممکن است به الگویی برای جامعه موزائیکی ترکیه تبدیل شود حاکمان تُرک را نگران و پریشان کرده است بنابراین آنان با تقبل هرگونه هزینه‌ای در پی تغییر دموگرافی منطقه کردستان سوریه بوده و برای نیل به این مقصد سالهاست که تلاش می‌کنند اینکه آیا برای این هدف چه هزینه‌هایی پرداخته و خواهند پرداخت هنوز کاملا پوشیده است اما آنچه عیان است این است که این هزینه بر دوش این کشور نابسامان بشدت سنگینی خواهد کرد.

اگر چه مقایسه قدرت نظامی ترکیه از لحاظ برخورداری از تجهیزات سنگین و نیروی هوایی جنگ را نابرابر کرده است اما جنگجویان نیروهای سوریه دموکراتیک با تجربه‌ای چند ساله از نبرد چریکی و پارتیزانی به میدان آمده‌اند و نبردهای خونینی که آنها در جبهه‌های مختلف علیه داعش داشته‌اند آینده و نتیجه جنگ را نامعلوم کرده است با توجه به جغرافیای کردستان سوریه که عموما دشت و فقدان کوهستان برای پناهگیری و مقاومت کوهستانی که عموما در کردستان جنگجویان از آن برخوردارند انتظار می‌رود که آنان برای تحمیل و بالا بردن هزینه به دشمن، جنگ را به جنگ میدانی در حوزه‌ی شهرها بکشانند امری که در نبرد شهری کوبانی نشان داد نیروهای کُرد براحتی زانو نخواهند زد‌. امکان دیگری که برای حاکمیت محلی کردهای سوریه وجود دارد کشاندن جنگی به وسعت ۶۰۰ کیلومتر به داخل مرزهای ترکیه است سابقه جنگهای نامنظم نشان داده است که در شرایط سخت آنان توانسته‌اند دامنه جنگ را به عرصه‌های شهرهای بزرگ ترکیه بکشانند و آنان را در تنگنا قرار دهند.
طولانی شدن جنگ و کشیده شدن جنگ به داخل شهرهای ترکیه با توجه به وضعیت متزلزل سیاسی و اقتصادی جامعه و حزب حاکم ترکیه را در شرایط ناگواری قرار خواهد داد.
تعبیر این جنگ نابرابر بعنوان #دامی برای #ترکیه با توجه به عدم حمایتهای بین‌المللی و منطقه‌ای دور از ذهن نیست بدون شک مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر سازمان ملل و اتحادیه #عرب #توسعه‌طلبی و تجاوز آشکار به مرزهای پذیرفته شده کشورها را نخواهند پذیرفت و در این شرایط و در فضای فقدان برخورداری کردها از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک فشار افکار عمومی جهان می‌تواند سیاستمداران غربی را به اتخاذ موضعی جدی در قبال وحشیگری #اردوغان وادار نماید روزهای آینده روزهای سرنوشت‌سازی برای کردها به ویژه کردهای سوریه است.