کردها با فرهنگ و تمدن غنی و دارای اصالت و ریشه، شایسته این رفتارهای غیرمتمدنانه و غیرانسانی نیستند و در دنیای امروز این گونه رفتارها برای شما هزینه خواهد داشت.

0
29
دلواپسی مجامع حقوق بشری ایران برای غیر نظامیان کرد سوریه

دلواپسی مجامع حقوق بشری ایران برای غیر نظامیان کرد سوریه

مجامع حقوق بشری ایران دلواپس شرایط غیر نظامیان کرد سوریه هستند

حمله ترکیه به بخش های شمالی سوریه جهت مقابله با حضور کرد ها در این منطقه و ایجاد یک کمربند امنیتی موجی از انتقادها را در ایران در پی داشته.

بسیاری از منتقدین دلواپس شرایط ناگوار غیر نظامیان در این منطقه می باشند.

آقای سامان نیازی معاون امور بین الملل موسسه حقوق بشر صلح زیبا جمهوری اسلمی ایران در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک در تهران ضمن محکومیت و ابراز نگرانی حملات نظامی ترکیه در خاک سوریه اظهار داشت:

حمله نظامی توسط ترکیه در شرق فرات که منجر به آوارگی، ترک محل زندگی مردم و کشتار کودکان وزنان مظلوم و بی دفاع است، خلف تمامی اصول انسانی ، اسلامی و قواعد و قوانین بین الملل است.”

وی افزود : ” آقای اردوغان، توجه کردن به چراغ سبز آمریکای به ریاست ترامپ از شما یک سیاستمدار ناشی وجو زده و بی رحم تصویر کرده است.”

مهندس نیازی اظهار داشت : ” از شما سوال میکنیم که آیا در قاموس شما، جنایت، صلح نامگذاری می شود ؟”

  بگفته آقای نیازی نتیجه عملیات نظامی ترکیه تجدید حیات تروریستهای خشن و بازگشت شوم آنها به کل منطقه می باشد و

این برای محور مقاومت که برای ریشه کنی تروریسم و پایداری صلح متحمل هزینه های سنگین شده است در واقع تضییع تمام تلاشها و زحمات طاقت فرسای آنان به عنوان مبارزان واقعی درخط مقدم مبارزه با خشونت و تروریسم است.”

 معاون امور بین الملل موسسه حقوق بشر صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران: ” دولت ترکیه باید با خویشتن داری و احترام به اصول و قواعد عام الشمول بین الملل از رفتار خشونت آمیز خود دست بردارد و حقوق اولیه انسانهای بی دفاع خصوصا کودکان مظلوم و جمعیت بی گناه غیرنظامی که هدف مستقیم عملیات فاقد توجیه و مجوز قانونی هستند را بیشتر از این مورد تعرض قرار ندهد.”

ایشان افزودند : ”  ترور و خشونت که در واقع نقطه مقابل صلح یعنی مبنایی ترین مفهوم مشترک تمدنهای انسانی است، آن هم خشونتی که بی دفاع ترین جامعه انسانی یعنی کودکان و ناتوانان را هدف قرار دهد منفورترین نقض حقوق بشر است. “

بگفته آقای نیازی : ” کردها با فرهنگ و تمدن غنی و دارای اصالت و ریشه، شایسته این رفتارهای غیرمتمدنانه و غیرانسانی

نیستند و در دنیای امروز این گونه رفتارها برای شما هزینه خواهد داشت. “

معاون امور بین الملل موسسه حقوق بشر صلح زیبا جمهوری اسلمی ایران: ” ما شما را از طریق این رسانه به راه حل هایسیاسی و مسالمت آمیز از طریق گفت و گو دعوت می کنیم و تاکید میکنیم دست از جنایت جنگی و خدشه دار کردن تمامیتارضی سوریه بردارید.”

شایان ذکر است که آقای دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ترکیه را دعوت به خویشتنداری و بازگشت به معاهده آدانا با دولت سوریه جهت تامین امنیت منطقه نموده.