گروه هنری دیلان ارومیه سفیر هنر اصیل ایرانی با کسب مقام در خارج از مرزها با بالا بردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی همانند دیگر قهرمانان وطن به جهان ثابت کردند که پرچم ایران همیشه توسط ایرانیان اصیلی بالاست .

#دیلان_ارومیه

گروهی که با هدف ارتقا سطح هنر و شناساندن فرهنگ و هنر فولکلور ایرانی و کردی اصیل با زحمات سرپرست گروه آقای صدیق اکبری یکی از نخبگان بخش صومای برادوست ارومیه ساکن در روستای بالو با همکاری و همت گروهی از جوانان اهل هنر و خوش ذوق و با پشتیبانی کسانی که همیشه در راستای خدمت به جامعه حرفی برای گفتن دارند تشکیل گردید و با هنر نمای در جشنواره های داخلی و کسب مقام از جشنواره ها پا را فراتر گذاشته با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران نماینده هنر کردی اصیل ایرانی در خارج از مرزها برای دومین بار سفیر هنر فولکلور ایرانی در خارج از مرزها به هنر نمایی می پردازد .
این جوانان بدون ادعا همانگونه که عهد بر زنده نگه داشتن هنر را دارند را آنگونه بدون هیچ کم و کاستی راه را ادامه می دهند .

امیدواریم مسئولین داخل کشور براساس همین امر بیشتر راه را برای افتخار آفرینی این هنرمندان و امثال آنها فراهم نمایند .
ما نیز کمال تقدیر و تشکر و آرزوی سربلندی برای این عزیزان علی الخصوص جناب اکبری داریم .