آرمان سمیتکو با انتشار بیانیه‌ای انتقادی از پروسه‌ انتخابات مجلس شورای اسلامی کنار کشید!

0
64

سمیتکو طی بیانیه ای از انتخابات کنار کشید .متن بیانیه بشرح زیر است .

بِسم الله الرحمٰن الرحیمْ

ملت بزرگوار‌ و مردم شریف شهرستان ارومیه

باسلام و درود خداوند بر‌شما و‌‌ تمام موحدان، عدالت طلبان و پیروان راه انسانیت

محضر شما مردم عزتمند و فرهیختگان گرامی می‌رسانم که اینجانب آرمــان ســمـیـتـکو، بنابه درخواست‌های گسترده و مکرر اقشار مختلف مردم و با توجه به مطالبات خاک خورده ملّت، به‌منظور خدمت، پیگیری و صیانت از حق و حقوق شما، در وضعیتی که کارآمدی و جایگاه مجلس‌ شورای اسلامی مورد نقد همگان است و با علم به اینکه حضور بنده می‌توانست بخش‌ مهمی از دغدغه‌ها و مطالبات شما را جامه عمل بپوشاند پا به عرصه انتخابات گذاشتم، اینک با کمال تواضع از استقبال گرم و پرشور و ابراز احساسات پاک و خالصانه شما مردم شریف که در طی این مدت به اشکال مختلف ابراز شد، قدردانی نموده و همواره خود را مدیون لطف و محبت‌های بی‌دریغ شما خواهیم دانست.

در شرایطی که حضور بنده می‌توانست موجی از مشارکت را در انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم سازد، انتظار‌ می رفت در‌ پرتو اعمال قانون، تمام تنگ‌نظری‌ها و اعمال سلیقه‌های فراقانونی کنار ‌گذاشته شده ‌و‌‌ دیدگاه‌ها بازتر شوند که متاسفانه این امر‌ میسّر‌ نگردید.

در راستای اعاده حق شما همراهان بزرگوار، اعتراض به این تصمیم و پیگیری احقاق حق را وظیفه قانونی و اخلاقی خود می‌دانم و با اینکه هیچگونه مانع قانونی و قضایی برای پیگیری‌ احراز ‌صلاحیت خود نمی‌بینم لیکن با عنایت به آنچه گفته شد افق روشنی را برای حصول نتیجه مساعد متصور‌ نیستم و تصمیم بر عدم پیگیری این امر در مراجع دیگر را در حالی گرفته‌ام که هرگونه تلاش و رایزنی در این راه مثمر ثمر نخواهد بود.

آرزومندم شرایطی مهیا شود که در‌ سایه آن فضایی شفاف، برابر و عادلانه برای حضور تمامی افراد، افکار و سلایق فراهم شده و به دنبال آن زمینه انتخاب افراد اصلح و شایسته مهیا گردد و چنان که مسلم است برای گام نهادن در مسیر پیشرفت و توسعه، گزیری جز رهایی از انحصارطلبی و تمامیت‌خواهی از این دیار نیست.

در پایان سجده شکر بر درگاه ایزد منان می‌برم که لطف و محبت دوستداران و مردم شریف ارومیه و استان نسبت به اینجانب همیشگی بوده و ارزش و جایگاه صلاحیتی که شما مردم آگاه و قدر‌شناس به ما بخشیده اید از هر‌ صلاحیتی با ارزش تر‌است و اعتقاد داریم که صلاحیت اصلی را شما مردم به ما می‌دهید.

وَ للهِ‌العِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِنین

والسلام علیکم و رحمة الله

دکـتـر آرمــان ( بـێوار ) سـمـیـتـکو
۹۸/۱۰/ ۱