جان باختن نخبه و پژوهشگر سقزی بهمراه خانواده‌اش

0
9
در حادثه سقوط هواپیما، یکی از سرنشینان هواپیما اوکراینی از نخبگان سقزی است. رزگار رحیمی دانشجوی دکترای الکترونیک کانادا، استاد دانشگاه و پژوهشگر سقزی) که عازم کانادا بود بهمراه کودک و همسر باردارش جان باختند.
جان باختن نخبه و پژوهشگر سقزی بهمراه خانواده‌اش