رمان ۹۹ مهرۀ پراکنده یکی از رمان های نویسنده نامدار کُرد سوری، حلیم یوسف میباشد که درباره سرنوشت شخصی است به نام آزاد. آزاد به طور اتفاقی در یکی از خیابان های شهری در آلمان به دست یک نژادپرست آلمانی به قتل میرسد. او شخصیت اول رمان است و به عنوان پناهنده در آلمان زندگی میکند. آزاد تسبیحی در دست دارد که یادگار دختری است به نام بریوان که قبل از وداع به او هدیه داده است.

0
29

‍ آزاد مترجم پناهندگان سوری بود که به آلمان مهاجرت مینمودند. وی در سازمانهای مربوط به امور پناهندگان و مراکز روانشناسی، به کار مترجمی این پناهندگان میپرداخت. او پس از اینکه با خیانت دوست نزدیکش و دختری که همه زندگی او را تسخیر کرده بود مواجه میشود و همچنین به دلیل نبودن فرصت زندگی در سوریه و شرایطش تصمیم به خروج از کشورش میگیرد.

تسبیحی که از معشوقه‌اش بریوان، به یادگار دارد را تا آخرین لحظه زندگی‌ به جای ساعت دور مچ دست چپش میپیچد. داستان زندگی آزاد و سرگذشت او در آن مهره ها پنهان است و هر یک از مهره ها به تنهایی گویای قسمتی از زندگی تسبیح وار اوست که با کشته شدنش، نخی که آنها را به یکدیگر متصل کرده بود، پاره میشود و هر دانه تسبیح به گوشه‌ای میرود. شاید بتوان گفت، از نگاهی دیگر، رمان ۹۹ مهرۀ پراکنده شرایط سخت زندگی پناهندگانی که از کشورشان خارج میشوند را نمایان میکند. همانطور که یکی از پناهندگان برای روانشناس اینچنین میگوید و آزاد نیز ترجمه میکند: این چه وضعی است؛ من در آن کمپ بی صاحب پیر شدم. در این کشورها، موهایم را در انتظار کاغذی که بتوانم راحت با آن رفت و آمد کنم سفید کردم. حالا به من بگو ما به این کشورها آمده ایم تا به دنبال کدام گمشده‌مان بگردیم؟

در واقع رمان ۹۹ مهره پراکنده، داستان زندگی آدم هایی است که انگار در کنار هم تسبیحی را تشکیل داده اند و آزاد، راوی داستان ها، مثل نخی محکم آن ها را کنار هم نگه داشته است. داستان زندگی شخصیت های مختلف این رمان ما را وارد دنیایی می کند که خیلی از ما دور نیستند؛ در سیاره یا کهکشانی دیگر زندگی نمیکنند؛ جایی همین اطراف که ما هم جزوی از آن هستیم؛ خاورمیانه..!

رمان ۹۹ مهره نوشته: حلیم یوسف
مترجم:سایمه خاکپور

🔜🌍 @somaynewsir    /صومای نیوز