و چنین ظالمانه، فرزندانی یتیم شدند…..

0
3

شفیع بهرامیان

. فرزند نوجوان «رشید» این بار بر بالین پدر و همسفر مظلومش «فاخر» که بی‌دفاع، آماج حمله جنگنده‌های ارتش ترکیه قرار گرفتند در حالیکه گناهی جز کسب روزی حلال از محل جمع آوری و فروش گیاهان بهاری چون کنگر و قارچ و ریواس نداشتند.
رشید و فاخر ۳۰ و ۳۱ ساله سه روز پیش در منطقه مرزی «خواکورک» عراق هدف حمله نیروی هوایی ارتش ترکیه قرار گرفته و پس از سه روز، شنبه سیزدهم اردیبهشت، جنازه‌هایشان غرق در خون به ناحق ریخته شده، به زادگاهشان اشنویه بازگشت و در آرامستان شهدای این شهر به خاک سپرده شدند.
. در فیلم یکی از سه فرزند یتیم شده «رشید» (پیمان و دیار و آرام) گل‌های چیده شده اطراف آرامستان را بر تربت قبر پدر می‌گذارد و مات و مبهوت سرنوشت نامشخصی است که ارتش ظالمی برایش رقم زده است.

View this post on Instagram

shafih_bahramian ◽️و چنین ظالمانه، فرزندانی یتیم شدند . ⭕️فرزند نوجوان «رشید» این بار بر بالین پدر و همسفر مظلومش «فاخر» که بی‌دفاع، آماج حمله جنگنده‌های ارتش ترکیه قرار گرفتند در حالیکه گناهی جز کسب روزی حلال از محل جمع آوری و فروش گیاهان بهاری چون کنگر و قارچ و ریواس نداشتند. . ⭕️ رشید و فاخر ۳۰ و ۳۱ ساله سه روز پیش در منطقه مرزی «خواکورک» عراق هدف حمله نیروی هوایی ارتش ترکیه قرار گرفته و پس از سه روز، شنبه سیزدهم اردیبهشت، جنازه‌هایشان غرق در خون به ناحق ریخته شده، به زادگاهشان اشنویه بازگشت و در آرامستان شهدای این شهر به خاک سپرده شدند. . ⭕️ در فیلم یکی از سه فرزند یتیم شده «رشید» (پیمان و دیار و آرام) گل‌های چیده شده اطراف آرامستان را بر تربت قبر پدر می‌گذارد و مات و مبهوت سرنوشت نامشخصی است که ارتش ظالمی برایش رقم زده است

A post shared by sn_tv_emanj (@sn_tv_emanj) on