اجرای فاز دوم طرح هادی روستای بردیزی با همکاری اهالی و دهیاری روستا

به گزارش صومای نیوز ،طرح جدول گذاری معابر روستای بردیزی که فاز اول سالهای گذشته اجرا شده بود بدلیل عدم عقب نشینی روستائیان بصورت نیمه کاره مانده بود که با تلاش دهیار و همیاری اهالی روستا مراحل بازگشایی معابر جهت اجرای فاز دوم جدول گذاری معابر صورت گرفت .

🔹این طرح شامل مسیر گشایی ،خاکبرداری و جدول گذاری معابر اصلی روستا می باشد که توسط دهیاری شروع گردیده است .