حفظ و نگهداری از مراتع یا اجبار روستائیان به حاشیه نشینی شهر ها (http://www.somaynews.ir/)

✍محمدعلی علیزاده

🔹یکی از وظایف عمده منابع طبیعی و آبخیزداری حفظ و نگهداری از مراتع و جنگلهای کشور می باشد که متاسفانه بدلیل عدم رسیدگی از سوی مسئولان امر و یا کوتاهی در وظایف محوله این امر باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و درختان موجود در مراتع و کوهستانهای نوار مرزی صومای برادوست از جمله مراتع بلند و مرتفع صومای جنوبی گردیده است .
🔹یکی از دلایل دیگر از بین رفتن این مراتع چرای بیش از حدم دام ها و رعایت نکردن زمان چرای دام و هم چنین عدم اطلاع رسانی و یا آگاه سازی دامداران در این بخش می باشد که موجب نگرانی های در بحث از بین رفتن پوشش گیاهی و جاری شدن سیل در زمان بارندگی و هم چنین خسارات سنگین به اهالی روستاها شده است .
🔹اما اصل ماجرا از جای شروع می شود که متاسفانه همیشه نوش دارو بعد از مرگ می رسد .زمانی که سایه نداشتن درآمد و اشتغال و عدم آب کافی برای زراعت اهالی روستاها را بالاجبار به دامداری سنتی سوق می دهد .
🔹مدتی است که اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ارومیه ،بخش صومای برادوست در اکثر روستاهای منطقه اقدام به صدور اخطاریه و جریمه برای دامدارن روستاها نموده است .
🔹این امر درحالی رخ می دهد که از طرف دیگر دولت از طریق مراجع مختلف جهت رفاه حال اهالی و ایجاد اشتغال و جلوگیری از کوچ روستائیان به حاشیه نشینی و معضل بیکاری وام های قرض الحسنه را جهت خرید دام به متقاضیان، علی الخصوص جوانان پرداخت می نماید .
🔹منابع طبیعی با اجرای طرح ممیزی مراتع و ییلاقات و مجاز نمودن تعداد انگشت شماری دام برای هر یک از خانوارها حتی در برخی موارد از چند خانوار فقط یک نفر جهت اخذ عوارض اهالی روستاها را با چالشی بزرگ بنام “مهاجرت (http://www.somaynews.ir/)”روبرو کرده است که متاسفانه بجای اصلاح و آگاه سازی صحیح در راستای آبادانی روستاها کمر همت به خروج روستائیان از روستاها بسته اند .
🔹شاید مطلب فوق از نظر کارشناسان و مسئولان اداره مربوطه بی اعتبار باشد اما بنده بعنوان دهیار یکی از روستاهای بزرگ بخش صومای برادوست و مسئول رسانه نوار مرزی صومای برادوست بعنوان خدمتگذار ملت و نظام مطالب را صرفا جهت اطلاع و استحضار مسئولان بخش ،شهرستان و استان درج نموده ام چرا که طی روزهای گذشته با اینکه از طرف اعضای شورای اسلامی و دهیاری روستا مراتب اعتراض خود را که مدت یکسال است را به اداره مربوطه و دستگاه های نظامی و انتظامی و فرمانداری و استانداری ارجاع داده ایم متاسفانه از سوی منابع طبیعی نوشین شهر برگه های اخطاریه را برای دامدارن روستا ارسال نموده که مربوط به مراتع ییلاقی روستای باوان بنام شیوه کور بوده که در کمال ناباوری کارشناسان اداره مربوطه بدون اطلاع روستای باوان از بخش صومای برادوست جدا و بنام بخش انزل ثبت نموده اند .