‌‎أَشْهَدُ أَنّ لَّا إِلَٰهَ إِلَّإ الله وأَشْهَدُ ان محمداً رسول اللّه
“نه زنگی زنگ ،نه رومی روم”
آنچه مسلم است در سالهای اخیر و خصوصا پس از فتنه بررگ توحش داعش و سلفی های بی دین در فضای مجازی از اسلام بعنوان دین شمشیر و خونریز تبلیغ شده و سایر ادیانی چون مسیحیت،یهود و گاها ایزدیان و…بعنوان دین محبت و صلح و امثال آن معرفی شده و رفتار و گفتار یک عده از به ظاهر مسلمانانی چون داعش ، سلفی و وهابیت بعنوان نمادهای خشونت دین اسلام نام برده شده و از این جهت مبلغان مسیحیت و هواداران آنان بر آن متمرکز شده تا ضمن انتساب این رفتار وقیحانه به اصل دین اسلام موجبات دین گریزی و ضعف دین در ارکان زندگی انسانها را فراهم نمایند که متاسفانه تا حدی نیز در این زمینه موفق بوده اند هرچند آسیب شناسی دین گریزی از حیطه تخصص اینجانب خارج ولی بنظر میرسد انشقاق فکری و مذهبی در بین علمای دین میتواند بعنوان یکی از اصلی ترین عوامل درونی این پدیده نام برد.
مدتیست شخصی با هویت shahram_sadui1@ با ارتباط گیری با عده ای از اهالی و روحانیت محترم شهرستان ارومیه و اجرای زنده برنامه از طریق پیج اینستاگرامی فوق با وقاحت کامل‌‎ بکار برده شده توسط دولتهای مسیحی و یهودی ساخته و اشاعه پیدا کرده اند.
۳-توهین و اهانت به مقدسات مذهبی و خصوصا پیامبر اسلام(ص) که در آخرین مورد نیز در سرزمین مدعی حقوق بشری فرانسه نمود پیدا کرد از مبدا همین ادیان غربی بوده ،از یک طرف مدعی بیانیه ها و مصوبات حقوق بشری و احترام به کرامت انسانها و از طرف دیگر توهین و حمله به مقدسات مذهبی و کرامت پیامبران،این تضاد به هیچ شیوه ای قابل حل و هضم نیست.
۴-بر اساس داده های تاریخ اروپا از سال ۱۱۳۴ تا دههاسال بعد حدود ده ها هزار نفر از مردم اروپا به اتهام ارتداد و تخطی از دین رسمی در آتش سوزانده شده و یا پس از شکنجه های هولناک به قتل رسیده اند.
۵-شما معتقد هستید که دین اسلام به زور شمشیر همه ما رو مسلمان نموده و از اینکه دین ایزدی اجدادمان از ما گرفته شده ناراحتید،شاید بهتر است بدانید که کتاب مقدس ایزدیان با نام “مصحفا ره ش “صرفا در حد چندین کلمه و مجموعا ۳ برگ بیشتر نیست در صورتی که قران مجید با سوره های متعدد خود گنجینه ای از دستورات اجتماعی،فرهنگی،امر ونهی،سیاست،مدارا،علم،زن،مهربانی و….میباشد
مم و زین شیخ احمد خانی که زیربنای ادب و شعر کردستان و شاهنامه کردهاست فراموشتان شده،دیوان ملای جزیری،قیام شیخ سعید پیران،سید رضا درسیمی،شیخ عبیدالله گیلانی،ملامصطفی بارزانی،قاضی محمد،شیخ محمود برزنجی و……مصادیقی از تلاش ملی ماموستاهای دینی برای مردم کرد بوده که یا آنرا نمیدانید و یا خود را به نادانی میزنید.
۸-تاختن شما به شخصیتی تاریخی چون صلاح الدین ایوبی مثبت این امر است که ماموریت شما جز نفاق و دودستگی بیشتر نیست چرا که بر همه عیان است ۶۰۰ سال قبل هویت خواهی و ملی گرایی و حس ناسیونالیسم به شکل فعلی وجود نداشته و جهان اسلام در مقابل جهان غیر اسلام در یک جبهه قرار داشته و همانطور که سایر هویتها زیر علم اسلام بوده اند کردها نیز در آن جای گرفته و حساس ترین پستها را نیز از آن خود کرده ان(فرماندهی جنگ صلاح الدین ایوبی).
در نهایت باید به شما گوشزد نمایم کردستان علیرغم اینکه مملو از ادیان اسمانی و انواع اقسام نژادها و مذاهب بوده و هست دین اسلام دین غالب و دین مورد علاقه عموم مردم بوده که مقابله با آن از طرف هر کس و یا هر جریانی باشد محکوم به رد و تحریم خواهد شد

مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی