به گزارش صومای نیوز این جلسه با تلاوت ایاتی از کلام الله مجید شروع و سپس حقیقی بخشدار صومای برادوست جهت آشنایی اعضا معتمدین منتخب از سطح  روستاهای منطقه متن قانون وظایف هیات اجرایی را تشریح نمودند .

درادامه جلسه هریک از اعضای حاضر در جلسه ابتدا خود را معرفی نموده و برای انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات اجرایی در بین اعضا رای گیری به عمل آمد .

کلیه مراحل انتخاب اعضا در زیر نظر بازرسان هیات نظارت انتخابات شهرستان ارومیه متشکل از یک نفر نماینده شورای نگهبان ، معاونت دادستانی شهرستان ارومیه و نماینده دادگستری ارومیه برگزار گردید .

سعید حقیقی بخشدار صومای برادوست ضمن تقدیر از حضور معتمدین در جلسه به حضور حداکثری مردم در انتخابات اشاره کردند و افزودند اصلی ترین وظیفه انتخابات حضور آحاد مردم در صحنه است که نشان دهنده انسجام نظام و مردم می باشد .

بخشدار صومای برادوست در ادامه افزود :مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ،مشروعیت اصلی نظام است که نشان دهنده مردمی بودن نظام  می باشد .

در پایان جلسه حقیقی ادامه داد :خارج از بحث انتخابات ،بخشداری صومای برادوست همیشه پذیرای پیشنهادات ،انتقادات و نکته نظرات اهالی علی الخصوص معتمدین و نخبگان بخش می باشد و با اشاره به حضور بانوانان حاضر در جلسه و انتخاب یکی از بانوانان برای اولین بار در انتخاب هیات اجرایی انتخابات بخش گفتند ،حضور بانوانان در تمام عرصه های خدمت می توتند موثر بوده و حضور بانوانان در تمامی مراحل خدمت گذاری را موثر و مثمر ثمر خواندند .

اسامی منتخبین به ترتیب تعداد کسب آرا 

آقای ارشیا مرادی ،آقای فرامرز نوروزی ،آقای فرهنگ بهنام ،آقای تیمور درویش نژاد ،خانم پریسا پیسوره ،آقای عثمان داودی ،آقای ابراهیم جواندوست به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی برگزاری انتخابات شوراها انتخاب شدند .

انتهای پیام :محمدعلی علیزاده باوانی